Avís legal i Política de Privacitat

Condicions generals

L’accés a www.antonieta.es i la utilització dels seus serveis impliquen expressament el ple coneixement i acceptació sense reserves de les presents condicions generals d’ús i de les advertències legals que a continuació s’especifiquen.

Propietat del lloc web

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, modificada per Llei 32/2003, de 3 de novembre, de Telecomunicacions, així com en altres normes de legal aplicació, es posa en coneixement dels usuaris del portal d’internet www.antonieta.es les dades d’informació general:

Propietari: Conservas Antonieta SL
CIF: B25831421
Domicili: Avinguda Francesc Macià 19 25124 Rosselló
Telèfon: (+34) 972 27 52 70
Els usuaris de el present lloc web podran establir una comunicació directa i efectiva amb Conservas Antonieta SL a través de l’adreça de correu electrònic: hola@antonieta.es

 

Condicions d’ús

La informació continguda en aquest portal podrà ser modificada i actualitzada per Conservas Antonieta SL sense necessitat de previ avís, tant pel que fa al seu contingut com pel que fa al seu disseny i presentació.
Conservas Antonieta SL no es fa responsable de l’ús de tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències específiques que constin per determinats documents, ni es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

Responsabilitat

L’accés i ús de la informació continguda en les pàgines web de Conservas Antonieta SL, és responsabilitat exclusiva de la persona que accedeixi o la utilitzi, i no és Conservas Antonieta SL responsable dels possibles danys i perjudicis que es puguin derivar tant de l’ ús que pogués fer-se d’aquesta informació com de la transmissió o intercanvi d’informació entre usuaris a través de les seves pàgines web.

Propietat Intel•lectual

Conservas Antonieta SL és titular dels drets de propietat intel•lectual del present portal (continguts, disseny, estructura de navegació, etc.) excepte expressa referència en un altre sentit. Les marques o signes distintius de qualsevol classe que es recullen en el domini antonieta.es estan igualment protegits per la legislació vigent. La reproducció, distribució, comercialització o modificació no autoritzada de tots ells constitueix una infracció dels drets de propietat intel•lectual.

Protecció de dades personals

Segons el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que no estan obligats a proporcionar cap dada de caràcter personal per a la seva utilització, llevat que voluntàriament vulguin proporcionar-amb motiu de l’enviament de Pregunta o suggeriment a través del formulari de contacte. En aquest cas, l’usuari està prestant el seu consentiment a Conservas Antonieta SL per a la inclusió d’aquestes dades en el fitxer tercers titularitat i responsabilitat de Conservas Antonieta SL.
La finalitat del fitxer és facilitar la gestió i administració per a la prestació dels serveis de Conservas Antonieta SL, respondre les qüestions i atendre els suggeriments que es plantegin a través d’aquest mitjà, tot això en nom de l’ampliació i millora dels serveis oferts.
Conservas Antonieta SL es compromet a no utilitzar les dades amb una finalitat diferent a aquell per al qual es van recollir, ni a revelar-los a tercers aliens a la companyia sense previ consentiment de l’interessat.
Així mateix, qualsevol persona que hagi lliurat dades de caràcter personal a Conservas Antonieta SL té dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició respecte als mateixos, segons el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal com a titular del fitxer mitjançant correu electrònic, amb fotocòpia del seu DNI. Per a això haurà de contactar amb Conservas Antonieta SL a l’adreça de correu electrònic hola@antonieta.es

Legislació aplicable

Les relacions que Conservas Antonieta SL, mantingui amb els usuaris del seu web, derivades de la informació facilitada en aquestes pàgines web, queden sotmeses a la legislació espanyola, amb renúncia expressa a fur propi si ho tinguessin, i es sotmeten als Jutjats i Tribunals espanyols. Avinguda Francesc Macià 19 25124 Rosselló.

0