Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

A continuació s’exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web www.antonieta.es , propietat de Conservas Antonieta SL (En endavant el prestador).

L’acceptació de el present document comporta que l’usuari:

  • Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
  • Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
  • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.antonieta.es de prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

IDENTITAT DE LES PARTS

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’usuari és Conservas Antonieta SL, amb CIF B25831421 i domicili social a carrer de la plaça major 12 Albesa, i d’una altra, l’usuari, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a prestador.

OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra venda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta durant el procés de compra online la casella corresponent. La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web, d’un producte concret.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L’usuari accedirà als productes oferts pel prestador a través del lloc web  www.antonieta.es i:

Accedirà a la informació dels nostres productes utilitzant les pestanyes de menú situat a la part superior de la pantalla inicial o fent “clic” en qualsevol dels disponibles.

S’afegirà a la cistella de la compra els productes que desitja adquirir fent “clic” a l’enllaç o botó corresponent.

Podrà, en qualsevol moment, visualitzar el contingut de la cistella de la compra, fent “clic” a la part superior dreta de la pàgina, a la icona de carret.

Revisarà la cistella de la compra. Si la comanda és correcta, farà clic a “Finalitzar la compra”.

Indicarà l’adreça de lliurament de la comanda i facturació.

En tot cas la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte o servei contractat.

DRET DE DESISTIMENT

Si l’usuari no queda satisfet, pot iniciar el procediment de devolució per mail a rubencanalsborras@gmail.com o per telèfon a  (+34) 649384302, i el prestador li indicarà el procediment per la devolució de l’import.

El termini màxim per sol·licitar la devolució s’estipula en 14 dies naturals per a tots els productes de la nostra botiga online, des de la recepció de la comanda.

Les circumstàncies que poden provocar una devolució són les següents:

Si el producte no és satisfactori: La devolució es realitzarà a través de missatger a Conserves Antonieta SL. Es reemborsarà l’import del producte però no les despeses de devolució del producte.

Si es desitja efectuar un canvi per un altre article, les despeses de devolució no seran assumides per Conserves Antonieta SL.

Si el producte és defectuós d’origen: Sense perjudici i addicionalment a el dret de garantia, Conserves Antonieta SL. ofereix la possibilitat que, en el termini de 14 dies naturals des de la recepció, es pugui sol·licitar la substitució del producte per un altre idèntic i en perfecte estat. Una vegada que Conserves Antonieta SL rebi el producte defectuós s’enviarà altre. En aquest cas el canvi s’efectuarà sempre pel mateix article o referència. Només serà facturat el primer enviament, fent-se càrrec Conserves Antonieta SL dels ports corresponents a la devolució i nou enviament.

Si el producte no correspon al de la comanda: Conserves Antonieta SL correrà amb les despeses de recollida del producte equivocat i lliurament del corresponent al de la comanda realitzada.

Els productes hauran d’estar embalats i sense des precintar. L’embalatge ha de trobar-se en perfecte estat i conservar tots els seus accessoris i instruccions d’origen per poder ser retornat.

Conserves Antonieta SL no admetrà devolucions de productes que no hagin estat adquirits a l’entitat.

En tots els casos, els productes hauran de trobar-se en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb els manuals, accessoris o regals promocionals, si escau, inclosos.

REEMBORSAMENT DELS IMPORTS PAGATS

El reemborsament s’efectuarà a través de el mitjà de pagament que va utilitzar en la compra.

Conserves Antonieta SL no retornarà l’import o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s’hagi verificat la recepció i estat d’embalatge i accessoris de l’article objecte de la devolució o canvi. El preu a tornar és el que originalment figurava en la comanda, excepte les despeses de transport. Un cop verificat el correcte estat del producte retornat, Conserves Antonieta SL procedirà a el reemborsament de l’import en el termini màxim de 15 dies des de la recepció de la comanda retornada.